Chi tiết tin - Xã Triệu Đại - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 60
  • Tổng truy cập 341.776

PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

8:3, Thứ Ba, 27-6-2023

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, với phương châm xây dựng Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thể chế đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức coi trọng.

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa

Xác định rõ Công tác kiểm tra, giám sát CCHC thúc đẩy tạo sự chuyển biến khá rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ. Nhận thức của cán bộ,công chức và nhân dân về cải cách hành chính được nâng cao. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức được duy trì ổn định. Đặc biệt, tuyên truyền có hiệu quả trong nhân dân việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, mang lại hiệu quả cao.

Trong thời gian qua, UBMT xã đã quan tâm triển khai giám sát CCHC, cụ thể đã tiến hành giám sát quá trình thực hiện một số nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018. Ban thường trực UBMTTQVN xã nhận thấy:

          1. Trong thời gian qua, lãnh đạo UBND xã đã quan tâm đến công tác cải cách hành chính, đã chỉ đạo ban hành kịp thời các kế hoạch, chương trình cải cách hành chính hàng năm theo quy định.

          2. UBND xã đã ban hành thông báo phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; quy chế hoạt động của Tổ một cửa được bổ sung, điều chỉnh kịp thời và phù hợp với tình hình  thực tế tại cơ quan UBND xã.

          3. UBND xã đã đề nghị bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Cán bộ, công chức tại Tổ một cửa luôn thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, việc tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết TTHC cho người dân được cán bộ của Tổ một cửa thực hiện thường xuyên, kịp thời đảm bảo theo quy trình, thủ tục quy định.

          4. Các TTHC đều được niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng, khoa học; đã kịp thời công khai, niêm yết các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trên bảng tin của UBND xã thuận tiện cho người dân theo dõi, tra cứu.

          5. Việc thu phí, lệ phí được cán bộ tại Tổ một cửa thực hiện đảm bảo theo định mức quy định, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, cụ thể, rõ ràng tại bộ phận một cửa để người dân biết và thực hiện. Hình thức thanh toán bằng biên lai điện tử góp phần chống tiêu cực, thất thoát và đảm bảo.

           6. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, đa dạng với các hình thức tuyên truyền.

Thông qua quá trình giám sát công tác CCHC có thể khẳng định, nhân dân là đối tượng chịu tác động trực tiếp của mọi chính sách, giải pháp về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng, đồng thời là người hưởng lợi từ cải cách hành chính mang lại. Vì vậy, với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phát huy vai trò giám sát của mình trong công tác cải cách hành chính, góp phần cùng người dân tạo động lực, thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đạt các mục tiêu đề ra. Các chương trình giám sát cần bám sát và tập trung vào công khai, minh bạch, giải trình các nội dung và đơn giản hóa các thủ tục, tăng khả năng tiếp cận, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đảm bảo tính thiết thực trong triển khai thực hiện./.

Người viết bài: Nguyễn Ngọc Biên – PCT UBMTTQ Việt Nam xã

Các tin khác