Chi tiết tin - Xã Triệu Đại - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 38
  • Tổng truy cập 341.754

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

14:28, Thứ Ba, 4-4-2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy xã Triệu Đại, Ngày 29/3/2023, Đảng ủy xã Triệu Đại tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, dự báo, phân tích, đề ra các giải pháp khắc phục; rà soát, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Về dự với Hội nghị, về phía lãnh đạo huyện có Đ/c Võ Ngọc Ảnh – HUV, Trưởng phòng TN-MT huyện, phụ trách địa bàn và các Đ/c đại diện các ban đảng, VP huyện ủy.

Về phía lãnh đạo xã có Đ/c Trần Văn Nhuận – HUV, Bí thư Đảng ủy xã cùng các Đ/c trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành đoàn thể xã, cán bộ công chức, những người hoạt động không chuyên trách xã củng đã có mặt.

Về phía cấp thôn, trường học và các đơn vị có các Đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, giám đốc HTX, đại diện trạm y tế, Qũy tín dụng nhân dân Triệu Đại và các Đ/c Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã củng đã có mặt.

Hội nghị đã được nghe Đ/c Đỗ Quốc Trị - PBT Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, thay mặt chủ trì Hội nghị thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 2020-2022 đạt 10,4% (Chỉ tiêu NQ 12-13%); Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 51,5 triệu đồng, năm 2021 đạt  55,3 triệu đồng, năm 2022 đạt 60,2 triệu đồng. (Chỉ tiêu NQ 52,8 – 60,2 triệu đồng, đến năm 2025 đạt 80-82 triệu đồng/người/năm). Tổng thu ngân sách năm 2022 đạt 7,113 tỷ đồng, hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

- Giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2022.

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: 97,6% (Chỉ tiêu NQ 100%).

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo trung bình đạt 81,6% (Chỉ tiêu NQ trên 80%); Tạo việc làm mới năm 2020 cho 173 lao động, năm 2021 cho 98 lao động, năm 2022 cho 242 lao động (Chỉ tiêu NQ 100-150 lao động/năm).

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) năm 2020: 4,16%, năm 2021: 3,52%, năm 2022: 3,74% theo chuẩn mới (Chỉ tiêu NQ giảm từ 1-1,5%/năm).

- Tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh hằng năm đạt 100%.

- Xuất khẩu lao động: Năm 2020: 09 người; năm 2021: 03 người; năm 2022:16 người. Trung bình hàng năm có khoảng hơn 9 người tham gia xuất khẩu lao động. (Chỉ tiêu NQ: 7-12 người).

- Tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt từ 98% trở lên, đảm bảo theo NQ.

- Tỷ suất sinh: năm 2020 đạt 9%o, năm 2021 đạt 9,1%o, năm 2022 đạt 8,9%o. (Chỉ tiêu NQ < 7,5%o)

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: năm 2020 đạt 0,66%; năm 2021 đạt 0,68%; năm 2022 đạt 0,48% (Chỉ tiêu NQ < 0,5%).

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng trung bình các năm theo chiều cao là 7,9%, theo cân nặng là 8,11% (Chỉ tiêu NQ <9%).

- Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trung bình hằng năm đạt 11,5% (Năm 2020: 11,1%; năm 2021: 13,7 %, năm 2022: 9,7%; Chỉ tiêu NQ <10%)

- Trung bình hàng năm có 88% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (Chỉ tiêu NQ 80%); có 94,6% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (Chỉ tiêu NQ 85%).

- Hằng năm kết nạp 07 đảng viên mới. (Chỉ tiêu NQ hằng năm kết nạp từ 6-8 đảng viên).

Thông qua Hội nghị đã xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ và của cả hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Đảng. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, xây dựng và ban hành kế hoạch hướng dẫn về công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, kịp thời quán triệt, tuyên truyền, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Trên cơ sở Kế hoạch của Huyện ủy, Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề hàng năm, tập trung chỉ đạo thực hiện tạo chuyển biến rõ nét. Chỉ đạo các Chi ủy Chi bộ, các đơn vị, cá nhân lựa chọn, đăng ký nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh. Duy trì nền nếp việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ 2 tuần đầu hàng tháng. Thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghĩ trưa của ngày làm việc và quy định nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đ/c Trần Văn Nhuận – HUV, Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong nữa nhiệm kỳ qua, ghi nhận sự cố gắng phấn đấu nổ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Qua hội nghị, Đ/c củng đưa ra các mục tiêu cụ thể trong nữa nhiệm kỳ còn lại là tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Huy động sức mạnh nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của các chương trình dự án đầu tư, khai thác thế mạnh tiềm năng của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì và giữ vững các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sự nghiệp văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện./.

Các tin khác