Chi tiết tin - Xã Triệu Đại - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 37
  • Tổng truy cập 341.753

Hội nghị triển khai Kế hoạch CCHC xã Triệu Đại năm 2023

9:35, Thứ Tư, 26-4-2023

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 19/01/2023 của UBND huyện về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Triệu Phong năm 2023; Công văn số 471/UBND-CV ngày 14/02/2023 của UBND huyện về việc phân tích, đánh giá và giải pháp khắc phục Chỉ số CCHC năm 2022. Ngày 24/2/2023, UBND xã Triệu Đại tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Trần Văn Nhuận – HUV, Bí thư Đảng ủy xã cùng các ông, bà trong BTVĐU, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, Thường trực UBMTTQVN xã, các cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách xã; đại diện BGH Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS Triệu Đại, Đại diện Trạm Y tế xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT thôn.

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của UBND các xã, thị trấn, Chỉ số CCHC năm 2022 của xã Triệu Đại đạt 89,9 điểm (tổng số điểm là 88,1/98), đạt loại tốt, xếp thứ 6/18 khối các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Phong.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và phân tích những khó khăn vướng mắc cũng như đề xuất sáng kiến, những cách làm hay, hiệu quả trong công tác CCHC, đề ra biện pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Trần Văn Nhuận – HUV, Bí thư Đảng uỷ xã  ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác CCHC năm 2022. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC năm 2023 đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, các thôn, các cán bộ, công chức xã tiếp tục duy trì các tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt điểm tuyệt đối, đồng thời tìm hướng khắc phục các tiêu chí không đạt điểm hoặc không đạt điểm tối đa nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của UBND xã.

Trong thời gian tới, đề nghị tập trung thực hiện các nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiểu về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra công tác CCHC; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao và chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính. Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. Kịp thời triển khai, phổ biến các văn bản QPPL đến cán bộ, công chức và nhân dân biết, thực hiện đúng pháp luật. Kịp thời cập nhật các TTHC mới được ban hành, thay thế các TTHC hết hiệu lực; niêm yết công khai TTHC tại Bảng niêm yết công khai ở Bộ phận TN&TKQ xã và trên Trang Thông tin điện tử xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính. Tăng cường rà soát, đơn giản hóa các TTHC trên tất cả các lĩnh vực và đề xuất loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo hoặc cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch. Khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Tiếp tục sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tổ chức và tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đạo đức công vụ, thực thi nhiệm vụ gắn với vị trí, chức danh và yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Ban hành các văn bản chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra đạo đức công vụ, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Thực hiện hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ UBND huyện giao. Triển khai hiệu quả Đề án Chuyển đổi số huyện Triệu Phong đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường áp dụng chữ ký số chuyên dùng. Quản lý và vận hành hiệu quả Trang thông tin điện tử xã Triệu Đại.

Việc triển khai Kế hoạch CCHC năm 2023 là nội dung quan trọng, lấy cơ sở để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao và Chỉ số CCHC của đơn vị. Chính vì vậy, Cấp uỷ, chính quyền cần tăng cường công tác lãnh chỉ đạo các đơn vị, các ban ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện một cách đồng bộ, đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Kế hoạch đã đề ra./.

Các tin khác