Chi tiết tin - Xã Triệu Đại - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 116
  • Tổng truy cập 333.393

Xã Triệu Đại: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

9:17, Thứ Tư, 19-7-2023

Trong những năm qua, xã Triệu Đại đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

chung tay Cải cách hành chính

Xác định CCHC là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, UBND xã Triệu Đại đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình CCHC cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện CCHC của cán bộ, công chức tại UBND.

​Cùng với công tác tuyên truyền, Công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND xã chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế. Công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả đáng kể.

Để thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Triệu Phong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân xã Triệu Đại xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên đồng thời xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 của xã đúng thời gian quy định. Nhìn chung, Ủy ban nhân dân xã ban hành các kế hoạch kịp thời so với thời gian quy định; điều hành công tác cải cách hành chính đến các ngành, đoàn thể và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, chỉ đạo cán bộ thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính thường xuyên trên đài hàng chục lượt.

Trong 6 tháng đầu năm xã đã tổ chức tuyên truyền luật Đất Đai, luật Hộ tịch, luật Hôn nhân gia đình, Luật bảo vệ môi trường cho 100% cán bộ, công chức với 09 cuộc được 620 lượt người tham dự. Xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 theo quy định của cấp trên. Bố trí công chức Văn phòng - Thống kê là cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.Thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đầy đủ tại trụ sở UBND xã; thuận tiện cho người dân dễ nhìn. Thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Khuyến khích nhân dân phản ánh về những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để UBND xã kịp thời chấn chỉnh. Tổ chức tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC lồng ghép với các buổi tiếp xúc cử tri, họp mặt và phát thanh thường xuyên trên đài nhằm tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn nắm rõ hơn về công tác Cải cách hành chính.   

Về công tác tổ chức bộ máy: hiện nay có 20 biên chế đã bố trí đầy đủ (10 cán bộ; 10 công chức). Cán bộ chủ chốt cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ là 10/10 cán bộ đạt 100%; công chức đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ là 11/11 đạt 100%. Chế độ tiền lương, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách luôn được đảm bảo, kịp thời. Thực hiện tốt việc quản lý và cập nhật thông tin phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định. Hộp thư công vụ của xã thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo điều hành, các thông báo, giấy mời của UBND xã và các ngành của huyện; Hệ thống họp trực tuyến tiếp tục được duy trì, hoạt động ổn định, cơ bản đã đáp ứng tốt về trang thiết bị, điều kiện ánh sáng, đường truyền, đảm bảo phục vụ tốt cho các cuộc họp trực tuyến do Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện tổ chức. Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông Tổ chức kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã theo đúng quy định. Bố trí phòng làm việc rộng rải, thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị làm việc. Mở sổ theo dõi cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, sạch, đẹp của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, sử dụng phiếu nhận, phiếu hẹn, phiếu xin lỗi và ghi đầy đủ thông tin vào hồ sơ theo mẫu quy định. Thường xuyên tổ chức đánh giá việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Hiện nay, UBND xã bố trí công chức phụ trách từng lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi khi nhân dân đến giao dịch.

Kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã tiếp nhận và giải quyết 987 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó lĩnh vực Bảo trợ 35hs, Chứng thực 530hs, Hộ tịch 407hs, Người có công 9hs, Phòng, chống thiên tai 5hs, Thi đua khen thưởng 1hs. Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 796 hồ sơ; trực tiếp& dịch vụ bưu chính 191 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn chiếm 100%.

Đạt được những kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền còn có sự cố gắng học hỏi không ngừng và lòng tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính ở xã Triệu Đại từng bước tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Người viết bài: Trần Thị Kim Loan – Công chức TP-HT

Các tin khác