Chi tiết tin - Xã Triệu Đại - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 73
  • Tổng truy cập 370.173

Hội nghị thẩm định thực tế xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 tại xã Triệu Đại

16:21, Thứ Tư, 19-4-2023

Thực hiện Kế hoạch của cấp trên, ngày 11/4/2023 UBND xã Triệu Đại tổ chức Hội nghị thẩm định thực tế xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.

toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh có Đồng chí: Trần Trọng Tuấn - Phó chánh văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM tỉnh làm trưởng đoàn cùng các Đ/c trong các Sở, ban ngành của tỉnh.

Về phía lãnh đạo huyện có đồng chí Vũ Thành Công - UVBTVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các Đ/c đại diện các phòng ban chuyên môn của huyện.

Về phía xã có đồng chí Trần Văn Nhuận – HUV, Bí thư Đảng ủy cùng các Đ/c trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành đoàn thể xã, Cán bộ công chức, những người hoạt động không chuyên trách của xã đã có mặt đông đủ.

Xã Triệu Đại được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016. Từ đó đến nay, Đảng uỷ, Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Để kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước, trong những năm vừa qua được sự quan tâm  lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy – HĐND – UBND và các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, địa phương đã tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình, dự án thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới, đáp ứng tốt hơn nữa mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

        Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/ĐU ngày 25/6/2018 của Đảng ủy xã về xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, NTM nâng cao trên địa bàn xã, UBND xã đã tiến hành kiện toàn Ban điều hành, Ban quản lý, Ban phát triển xây dựng nông thôn mới nâng cao để tập trung vận động xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các thôn. Đồng thời, UBND xã phân công các ngành, cán bộ, công chức phụ trách rà soát, hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí. Bên cạnh đó, tăng cường sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, sự phối hợp của Mặt trận các đoàn thể xã và sự tham gia của người dân trong công tác xây dựng NTM nâng cao.

Qua kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới, xã Triệu Đại đến nay đạt 19/19 tiêu chí, đáp ứng yêu cầu quy định theo Quyết định Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị. Đối chiếu với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã rà soát và tự đánh giá đến thời điểm hiện tại xã đạt 19/19 tiêu chí 

Tổng kinh phí đã thực hiện NTM nâng cao trên 33,87 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022  đạt 51 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 -2025 đạt 2,13% ; Các trục đường thôn đều có hệ thống điện thắp sáng 100%; Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt thường xuyên, an toàn đạt quy định của vùng là 100%; Có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành phục vụ đời sống kinh tế xã hội, phối hợp với Mặt trận tổ quốc xã lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới đạt 98,7%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,66%; có 5/5 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa; tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được cập nhật, số hóa trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% ...

Sau khi Hội nghị tiến hành thảo luận, phân chia nhiệm vụ thẩm định thực tế các tiêu chí, các thành viên trong Tổ chia nhóm đi thẩm định thực tế và rà soát hồ sơ minh chứng, đánh giá, phân tích kết quả các tiêu chí, đồng thời nêu ra những tiêu chí khó chưa đạt theo bộ tiêu chí mới. 

Qua việc triển khai thẩm định thực tế các tiêu chí NTM nâng cao tại xã Triệu Đại, Hội nghị đã tiến hành đánh giá khách quan, cụ thể từng tiêu chí, những tiêu chí đạt và chưa đạt, đồng thời các sở ban ngành đã chỉ ra những thiếu sót và định hướng những việc cần phải làm để hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Quá trình kiểm tra thẩm định thực tế tại xã Triệu Đại lần này nhằm giúp cho địa phương nắm được những thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời bổ sung hoàn thiện đồng thời tiếp thu những kiến nghị đề xuất của các sở ngành liên quan đến các tiêu chí từ đó có giải pháp tích cực, phù hợp để phấn đấu về đích NTM nâng cao giai đoạn 2022 -2025.

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định Đ/c Trần Trọng Tuấn - Phó chánh văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM tỉnh đã đánh giá cao sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của HU-HĐND-UBND huyện Triệu Phong và đảng bộ, chính quyền xã Triệu Đại trong quá trình triển khai xây dựng NTM nâng cao đặc biệt là sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Đồng chí cũng đã nhấn mạnh và chỉ đạo các sở ban ngành tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ xã hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt để sớm hoàn thành hồ sơ thủ tục công nhận các tiêu chí NTM nâng cao tại xã Triệu Đại.

Các tin khác