Chi tiết tin - Xã Triệu Đại - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 54
  • Tổng truy cập 53.318

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

13:50, Thứ Ba, 30-8-2022

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/HU ngày 19/7/2022 của Huyện ủy Triệu Phong. Ngày 19/8/2022, Đảng ủy xã Triệu Đại tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Về dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Nhuận – HUV, Bí thư Đảng ủy, cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã. Các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã. Các đồng chí trưởng, phó các ban ngành đoàn thể xã. Các đồng chí là cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách xã.
          Về phía thôn và trường học: có các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Giám đốc các HTX trên địa bàn xã và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đã có mặt đông đủ.
           Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày 04 Nghị quyết:
          1. Nghị quyết số18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;
           2. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;
          3. Nghị quyếtsố 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;
         4. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
          Thông qua nội dung của Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong Nhân dân. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc./.

Tác giả bài viết: Ngọc Biên

Các tin khác