Chi tiết tin - Xã Triệu Đại - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 103
  • Tổng truy cập 333.124

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII.

8:49, Thứ Tư, 11-5-2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022. Ngày 23/02/2022 Đảng ủy xã Triệu Đại tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã khóa XIII; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; Cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách xã cùng các đồng chí Bí thư Chi bộ thôn, Trường Mầm non và Trường TH&THCS.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022. Ngày 23/02/2022 Đảng ủy xã Triệu Đại tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã khóa XIII; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; Cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách xã cùng các đồng chí Bí thư Chi bộ thôn, Trường Mầm non và Trường TH&THCS.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

        Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hữu - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
        Đồng chí Trần Văn Nhuận - HUV, Bí thư Đảng ủy xã thông tin đến cho toàn thể Hội nghị lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày 09/12/2021 với chủ đề: “Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới”. Nội dung trọng tâm bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung trả lời 3 câu hỏi: (1) Lâu nay, chúng ta đã từng bàn nhiều, làm nhiều về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vì sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về vấn đề này? (2) Những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì? và (3) Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động?.
        Thông qua Hội nghị học tập, quán triệt giúp cho cán bộ, đảng viên thấy được tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
        Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp Hội nghị hạn chế tập trung đông người không thể quán triệt đến tất cả các đảng viên nên sẽ gửi đến Bí thư Chi bộ thôn và Trường học trên địa bàn toàn xã các tài liệu và yêu cầu cấp ủy chi bộ sau Hội nghị này tổ chức phổ biến, quán triệt các kết luận, quy định, kế hoạch đến mọi cán bộ, đảng viên trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao. Nhằm đảm bảo đúng tiến độ theo chương trình, kế hoạch của Đảng ủy đã đề ra.

Tác giả bài viết: Võ Duyên

Các tin khác