Chi tiết tin - Xã Triệu Đại - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 77
  • Tổng truy cập 53.341

Nâng cao giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

13:51, Thứ Ba, 30-8-2022

Trong những năm qua, UBND xã đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

(Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã giải quyết thủ tục hành chính cho người dân)

Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, UBND xã Triệu Đại đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức tại UBND xã. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND xã chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế.

           Để thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên đồng thời xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022 của xã đúng thời gian quy định. Ủy ban nhân dân xã ban hành các kế hoạch kịp thời so với thời gian quy định; điều hành công tác cải cách hành chính đến các ngành, đoàn thể và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

          Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, đặc biệt là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và bưu chính công ích. Thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật. Thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính thuận tiện cho người dân dễ nhìn. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được chú trọng, tổ chức thực hiện thường xuyên. Từ đầu năm 2022, xã tiếp nhận 1.389 hồ sơ, trong đó: Bảo trợ xã hội: 8hs; Chứng thực: 873hs; Hộ tịch: 502hs; Người có công:1hs; Phổ biến giáo dục pháp luật:1hs;Thi đua khen thưởng: 3hs; Văn hóa cơ sở: 1hs. Bưu chính công ích:85hs

          Để đạt được những kết quả nói trên, ngoài sự lãnh đạo của chính quyền địa phương, còn có sự cố gắng học hỏi không ngừng và lòng tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính ở xã từng bước tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Hồng Liên

Các tin khác